دسته بندی نشده

چه خرسی برای نوزادان بخریم

خرس یکی از کادو های بسیار جذابی می باشد که میتوانیم برای عزیزان و کودکان تازه به دنیا آمده تهیه کنیم ولی متاسفانه خرید برای نوزادان کار بسیار دشواری می باشد زیرا اگر اسباب بازی کوچک باشد در دهان کودک قرار میگیرد و امکان آسیب رساندن به کودک وجود دارد […]