خرس های با قیمتی مناسب که اکثر این خرس ها با ارتفاعی تا حداکثر 180 سانتی متری و بالای یک متر می باشد . قیمت این دسته از کالا ها زیر 400 هزار تومان می باشد .